จดทะเบียนบริษัทอำเภอเมืองสมุทรสาคร

จดทะเบียนบริษัทสมุทรสาคร โทร:083-622-5555อำเภอเมืองสมุทรสาครมีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียง เรียงตามเข็มนาฬิกา ดังนี้ ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอบ้านแพ้วและอำเภอกระทุ่มแบน ทิศตะวันออก ติดต่อกับเขตบางบอนและเขตบางขุนเทียน (กรุงเทพมหานคร) ทิศใต้ ติดต่อกับอ่าวไทย ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอเมืองสมุทรสงคราม (จังหวัดสมุทรสงคราม) และอำเภอบ้านแพ้ว