จดทะเบียนบริษัทอำเภอบ้านแพ้ว

จดทะเบียนบริษัทแพ้ว โทร:083-622-5555อำเภอบ้านแพ้วมีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียง เรียงตามเข็มนาฬิกา ดังนี้ ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอสามพราน (จังหวัดนครปฐม) ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอกระทุ่มแบน ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอเมืองสมุทรสาคร และอำเภอเมืองสมุทรสงคราม (จังหวัดสมุทรสงคราม) ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอดำเนินสะดวกและอำเภอบางแพ (จังหวัดราชบุรี)