จดทะเบียนบริษัทอำเภอกระทุ่มแบน

จดทะเบียนบริษัทกระทุ่มแบน โทร:083-622-5555อำเภอกระทุ่มแบนมีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียง เรียงตามเข็มนาฬิกา ดังนี้ ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอสามพราน (จังหวัดนครปฐม) ทิศตะวันออก ติดต่อกับเขตหนองแขมและเขตบางบอน (กรุงเทพมหานคร) ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอเมืองสมุทรสาคร ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอบ้านแพ้ว